Bier til salg

Bier til salg! Bifamlierne sidder på rammemål: NM Norsk Mål

Jeg har igennem de seneste år optimere min produktion af aflægger og småfamilier til salg i foråret. Småfamilierne laves midt i juli året før, i en overvintrings kasse med en ny Buckfast dronning. Alle mine familier sidder på norsk mål og derfor producere jeg også kun småfamilier til salg på norsk mål.

For at få så mange sunde vinterbier som muligt, fodres samåfamilien igennem hele sensommeren og efteråret. Men en hyppig fordring, med en lille mænge foder, producerer familien nye unge bier langt ind i efteråret, hvilket medvirker til en stærk familie det efterfølgende forår.

På en lun dag sidst i marts kontrolleres småfamilierne, og om nødvendig fodres de med foderdej. Midt i april finder jeg dronningerne og mærker og vingeklipper dem. Småfamilierne er i de fleste år klar til salg fra midt i april. Ønskes dronningen ikke vingeklippet oplyses dette ved bestilling.

For at bestille småfamilier kan jeg kontakter pr mail info@naturbien.dk eller telefonisk på mobil: 2945 2603

Bier til salg 13. marts 2017